هر که رفت پاره‌ی از دل ما را با خود برد.

on Sunday, August 17, 2014
توی کشدار بودن روزها کسی شکی ندارد, اما یک روزهای الکی کشدار هستند, یک روزهای با خاطره کشدار می‌شوند, و یک روزهای با نبودن‌ها, حالا هر چقدر هم تو این نبودن را خودت انتخاب کرده باشی, هر چقدر هم بالا و پایین کرده باشی که بمانی یا بروی, و تنهایی را در آغوش کشیدی, اما چیزی از کشدار بودن روزهای بی‌تو کم نمی‌کند..

0 comments:

Post a Comment