اولین.

on Tuesday, August 12, 2014
نوشتن بعد از مدت‌ها البته اینجا خیلی کار داره گویا ولی فعلن استارت رو زدم اون وبلاگ قبلی آدومید رو گویا توی این مدت که من پاک کردم کسی گرفته دستش دردنکنه ملت خوب بلدن از فرصت‌ها استفاده کنند.

0 comments:

Post a Comment