برخاستم از خواب در پلکم تویی و نمی‌دانم کجایی.

on Wednesday, August 13, 2014
سخت‌ترین تصمیم زندگی بود, سخت‌ترین و دشوارترین تصمیمی که تا حالا گرفته بودم, این که به تو بگویم "نه" فقط یک نه گفتن ساده نبود, دنیایی که عوض می‌شد نیز در کنارش بود, تنهایی بود, حرف‌های که باید می‌شنیدم نیز بود, پس نه گفتن یا بله گفتن به خودی خودی برای ما دردسری ندارند, ولی این نه گفتن‌ها و این بله گفتن‌ها در شرایط‌های مختلف هستند که برای ما مشکل ساز می‌شوند, برای من هم بله گفتن به تو مشکل‌ساز شد, هم نه گفتن به تو... هر چه در مورد تو فکر کنم مشکل ساز هست, بودن با تو و نبودن با تو, مانده‌م با خودم چه کنم, با تو, با زندگی که بی تو آغاز کرده‌م و باید ادامه بدهم, گرچه با تو بودن هم برای من مثل بی‌تو بودن بود...

*تیتر شمس لنگرودی

0 comments:

Post a Comment